• Ubezpieczenia od A do Z.
 • Nawet posiadając najlepsze ubezpieczenie nie zawsze może być idealnie dla Ciebie.
 • Pełen zakrez obsługi Asststance 24/h.
 • Twoje bezpieczeństwo, Twój spokojny sen.
  Twojej rodziny
  Twoich najbliższych

Ryzyka specjalne:

 

Profesjonalne Ubezpieczenia wchodzą również w zakres usług dotyczących t.zw. nietypowych produktów ubezpieczeniowych, np.
- Kluby i federacje sportowe – obowiązkowe ubezpieczenia, a także dodatkowe dla zrzeszonych sportowców
- Imprezy kulturalne, sportowe itd. – ubezpieczenia na wypadek odwołania imprezy, ubezpieczeń osobowych.
- Sport zawodowy – ubezpieczenia indywidualne sportowców oraz klubów sportowych.
Profesjonalne Ubezpieczenia  prowadzą również działalność w zakresie:

 • Ubezpieczeń dzieł sztuki
 • Ubezpieczeń produkcji filmowych
 • Ubezpieczeń koni
 • Ubezpieczeń wystaw artystycznych.