• Ubezpieczenia od A do Z.
  • Nawet posiadając najlepsze ubezpieczenie nie zawsze może być idealnie dla Ciebie.
  • Pełen zakrez obsługi Asststance 24/h.
  • Twoje bezpieczeństwo, Twój spokojny sen.
    Twojej rodziny
    Twoich najbliższych

Finansowanie strukturalne:

 

Prywatne i publiczne projekty oparte na różnorodnych systemach finansowania  stanowią jedną, z fundamentalnych ról brokera ubezpieczeniowego.  Profesjonalne Ubezpieczenia  świadczą usługi w zakresie finansowania strukturalnego, np.:
1.Partnerstwo publiczno-prywatne
2.Prawo zamówień publicznych
3. Project finance (koordynacja procesu ubezpieczeniowego)
Profesjonalne Ubezpieczenia umożliwiają klientom obecność w każdym etapie zamówień publicznych ,np. przygotowanie, prowadzenie postępowań, dokumentacja postępowań, reprezentacja w procesie protestacyjnym i odwoławczym .