• Ubezpieczenia od A do Z.
 • Nawet posiadając najlepsze ubezpieczenie nie zawsze może być idealnie dla Ciebie.
 • Pełen zakrez obsługi Asststance 24/h.
 • Twoje bezpieczeństwo, Twój spokojny sen.
  Twojej rodziny
  Twoich najbliższych

Ubezpieczenia budowlane:

 

Profesjonalne Ubezpieczenia zajmują się również ubezpieczeniami budowlanymi. Poza pośrednictwem ubezpieczeniowym  działamy również w zakresie kompleksowych usług doradczych dotyczących ubezpieczeń procesu inwestycyjnego.

 •  Ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR)
 • Dziesięcioletnie ubezpieczenia od wad ukrytych (ID)
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia budowane w Naszej firmie to innowacje, optymalne zyski, minimalne koszty, a także pewność słusznie podejmowanych decyzji.