• Ubezpieczenia od A do Z.
  • Nawet posiadając najlepsze ubezpieczenie nie zawsze może być idealnie dla Ciebie.
  • Pełen zakrez obsługi Asststance 24/h.
  • Twoje bezpieczeństwo, Twój spokojny sen.
    Twojej rodziny
    Twoich najbliższych

Witamy na naszej stronie

 

Biuro Brokerskie "PROFESJONALNE UBEZPIECZENIA" jest firmą z wysoce wykwalifikowanymi brokerami działającymi na podstawie zezwolenia KNF Nr 1820/12, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i osób fizycznych w zakresie ubezpieczeń zgodnie z poniższym:


- zapewniamy satysfakcję naszym Klientom, wynikającą z faktu znacznego obniżenia kosztów ubezpieczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej

- negocjujemy rozszerzenia warunków ubezpieczeń oraz indywidualną stawkę

- porównujemy i analizujemy oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych podpowiadając Klientowi ,,plusy i minusy” danej oferty

- przy wyborze oferty wyjaśniając zawiłości warunków ubezpieczenia

- monitorujemy zawarte przez nas ubezpieczenia przypominając Klientom o kończących się polisach lub płatnościach składek

- pomagamy w likwidacji szkód